سؤالات متداول

سوالات خود را در مورد نهال کاری و باغدارای و کشاورزی از مابپرسید.

قیمت نهال ها به چه صورت هست؟

سوالات متداول شما کاربران

قیمت نهال پایه رویشی برچه اساسی تعیین میشود ؟

ارسال نهال ها به چه صورت هست ؟

قیمت نهال های پایه رویشی براساس خرید پایه های مقاوم به سرما و هزینه های تغییر ژنتیک ان پایه ها و پیوند زنی انها به ریشه های کشت بافت ازمایشگاهی تعیین میشود .اما صرفه اقتصادی بالایی دارند و اما درمقابل مشخصات و ویژگی هایش بسیار هم ارزان هستند

علت هرس کردن درختان آن چیست و چگونه باید درختان مختلف را هرس کنیم؟

چرا باید نهال های پایه رویشی خارجی خرید کنیم ؟
دیرگل بودن انها
عمر بالای مفید انها
زودبازدهی نهال ها
باردهی پربار انها
بازار پذیری میوه های ان
مقاوم به سرما و شوری خاک بالا
مقاوم به بی ابی و کم ابی انها
زودرس بودن انها
یکدست و یکپارچه بودن و خوشمزه بودن میوه ها

از ما بپرسید

اگر نتوانید سؤال خود را در اینجا بیابید ، می توانید از ما بپرسید ، لطفا سؤال خود را ارسال کنید ، ما در کمتر از 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد.