فهرست موضوعی

آفات و بیماری های درختان انجیر

درخت انجیر یکی از درختان با مقاومت بالای بازار کشت میباشد که هم به دلیل باردهی بالا و هم به دلیل مقاومت آن در برابر آفات و بیماری ها معروف است  .
از گذشته تا به الان  انواعی از آفات و بیماری هایی با عامل قارچی و حشره و باکتریایی و شرایط آب و هوایی قادر به تضعیف درختان انجیر بودند که برخی از انواع آن را امروز خواهیم شناخت . سال هاست بسیاری از روش های جلوگیری از بیماری ها و آفات معروف هستند که مهم ترین آنها استفاده از نهال های اصلاح نژاد شده میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید نهال انجیر به بخش ارقام نهال انجیر مراجعه بفرمایید .
آفات و بیماری هایی که امروز در مورد آنها قرار است صحبت کنیم اعم از 👇🏻میباشد :
۱_پوسیدگی ریشه درخت انجیر
۲_قارچ فیتوفترا درختان انجیر
۳_شانکرهای عمیق یا سطحی پوستی
۴_بیماری نماتد در ریشه
۵_سفیدک پودری
۶_بیماری سیاهک انجیر
۷_لکه برگی یا بیماری سرکوسپورایی
۸_قارچ بلایت

۱_ بیماری پوسیدگی ریشه درخت انجیر

انواعی از بیماری ها به نقاط مختلف درختان تاثیر میگذارند به طوری که گاه تاثیر آنها را روی برگ گاه طوقه گاه میوه گاه شاخه و سرشاخه ها میتوانیم مشاهده بکنیم و در حمله شدید آفات شاید در تمام این نقاط آسیب ها را به وضوح ببینیم .
بیماری پوسیدگی ریشه نیز در بعضی مواقع عاملی قارچی و در بعضی مواقع به دلیل کمبود های خاکی به وجود می آید و یا حتی میتوان گفت  عاملی همچون هرس اشتباه هم در تضعیف ریشه ها و پوسیدگی آنها تاثیر داشته باشد.علاوه بر این موارد حتی آبیاری غیر اصولی نیز میتواند عامل این بیماری درخت انجیر باشد . اما به طور کلی زمینه ساز اصلی این بیماری را قارچ ها معرفی کرده اند و این بیماری با عنوان بیماری قارچی میشناسیم .

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری پوسیدگی ریشه درخت انجیر

برای درمان این بیماری اغلب از سموم و کود های دامی استفاده میکنند اما اگر دلیل پوسیدگی را نمی دانید بهتر است از کود استفاده نکنید و از سموم پرمنگنات پتاسیم ۱٪ و بردو ۲٪ استفاده کنید اگر بخشی از ریشه درختان شما پوسیدگی پیدا کرده باشد بهتر است قبل از شیوع هر چه بیشتر قارچ ها آن را بریده و بسوزانید .

۲_ بیماری قارچ فیتوفترا درختان انجیر

همانطور که از نامش پیداست عامل این بیماری قارچی به نام فیتوفتورا می باشد که عوامل زیستی مهم ترین زمینه ساز شیوع آن است. برای مثال در زمان آبیاری اگر از عدم وجود این بیماری در طوقه و سرشاخه درختان خود اطمینان حاصل نکرده باشید و با آبیاری مداوم زمینه انتقال آن را به بخش های دیگر مزارع خود فراهم کنید مطمئنا درمان و کنترل این بیماری بسیار سخت خواهد شد .

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری قارچ فیتوفترا درختان انجیر

بهترین روش درمان این بیماری استفاده از قارچ کش و سموم مناسب است که قادر به کاهش و کنترل این قارچ باشد. ما پیشنهاد میکنیم برای تحت نظر و کنترل داشتن این بیماری از قارچ کش الیت یا قارچ کش ریدومیل استفاده بکنید .

۳_ شانکرهای عمیق و یا سطحی پوستی درختان انجیر

این نوع بیماری عاملی قارچی دارد که قارچ های phomopsis و cinerascens انواعی از عاملان بوجود آورنده این شانکر های پوستی درختان انجیر می باشند .
زمانی که این شانکر ها به قدری عمیق باشند کهباکتری ها و قارچ های دیگر و حتی حشرات آسیب زا دسترسی به انواع بافت درخت انجیر را داشته باشند علاوه بر خود، زمینه ایجاد  بیماری دیگر نیز میشوند که به تدریج باعث کاهش مقاومت درخت و در نتیجه باعث کاهش باروری او میشود. این شانکر ها ممکن است تا به اندام حیاتی درختان انجیر رخنه کرده و باعث مریض شدن ریشه درختان شود که اگر تشخیص به موقع و درمان نشود میتواند سبب خشک شدن درختان انجیر شود .

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری شانکر پوستی درختان انجیر

روش های زیادی برای درمان این بیماری وجود دارد اما موثر ترین روش درمان استفاده از سموم مسی ، محلول تیوفانات متیل و ازکار بندازیم میباشد که هم در کنترل پیشروی این بیماری قارچی موثر خواهد بود و هم درمان آسیب های زده شده را به عهده خواهد گرفت .

 

 

بیماری های ریشه ای و طوقه ای درختان انجیر

بیماری های ریشه ای و طوقه ای درختان انجیر

 

۴_ بیماری نماتد در ریشه درختان انجیر

متاسفانه باوجود مقاومت بالای درختان انجیر بیماری های ریشه ای زیادی سرراه درختانی سبز خواهد شد که مراقبت اصولی نداشتند وخوب است بدانیم یکی دیگر از بیماری های ریشه ای بیماری نماتد می باشد که ابتدا از بافت نرم اکنه سر ریشه درختان انجیر به داخل سطوح ریشه وارد و کار آن را مختل می نماید . این قارچ با رخنه بر روزنه های جذبی ریشه مانع جذب آن شده و به قول معروف دلیل خشک شدن درختی چندین و چند ساله میتواند باشد .

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری نماتد ریشه درختان انجیر

در این مرحله بهتر است ریشه هایی که از آلودگی آن ها مطمئن هستید و یا مشکوک به این بیماری است را داخل کیسه گذاشته و یا آن را با کیسه می پوشانیم ،و سپس گاز متیل بروماید را آزاد کرده تا سطح بیرونی ریشه را استریل کنیم و با آبیاری اصولی و محلول پاشی میتوان تا هنگام  درمان این بیماری او را تحت نظر  داشت.

 

 

سرطان ریشه گیاه

سرطان ریشه گیاه

 

 

۵_ بیماری سفیدک پودری درختان انجیر

نوعی دیگر از بیماری برگ و شاخه درختان انجیر و  میوه درخت انجیر سفیدک پودری میباشد که هم سبب پوسیدگی جوانه های جدید و خشک شدن و ریختن گلبرگ های میوه انجیر میشود و هم بازار پسندی آن را کاهش داده و شکل ظاهری آن را خراب میکند .
این بیماری مثل بیماری سفیدک پودر آردی مثل آردی بر روی شاخه و برگ درختان قرار دارند که تنفس یاخته ای و فتوسنتز برگ درختان انجیر را کاهش و مختل میکنند و سبب پیچیدگی برگ درختان میشوند . این بیماری نیز نوعی بیماری با عاملی قارچی شناخته میشود .

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری سفیدک پودری درختان انجیر

استفاده از قارچ کش های معمولی و محلول های موثر بر انواع قارچ ها میتواند در کنترل و کاهش این بیماری تاثیر گذار باشد .و یا میتوان از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده  کرد . برای آشنایی بیشتر با این رقم های مقاوم به بخش ارقام نهال انجیر مراجعه بفرمایید .

۶_ بیماری سیاهک درختان انجیر

این بیماری که مستقیما برمیوه درختان انجیر آسیب میزند و باعث از بین رفتن بازار پسندی او میشود نوعی بیماری باکتریالی است .
این آفت ابتدا بر گلوگاه میوه انجیر تاثیر گذاشته و با ایجاد سوراخ هایی به رنگ سیاه سبب خراب شدن قیافه میوه انجیر میشود  و عامل ایجاد بیماری کرم انجیر نیز همین بیماری است.

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری سیاهک درختان انجیر

استفاده از کود پتاسیم به دلیل بالا بردن سیستم دفاعی درختان انجیر میتواند در جلوگیری از این بیماری تاثیر گذار باشد . علاوه بر آن استفاده از آفت کش های رایج بازار نیز در امر کاهش این بیماری تاثیر دارد .

۷_ لکه برگی یا بیماری سرکوسپورایی درختان انجیر

این آفت نیز عاملی قارچی داشته که با ایجاد حلقه های زرد وسیاه بر روی برگ درختان انجیر شکل و کارکرد سلول های فتوسنتزکننده برگ درختان انجیر را کاهش میدهد . در وسط لکه های ایجاد شده بر روی برگ ها نقطه ای سفید رنگ دیده میشود که همان عامل قارچی ایجاد آن بیماری است .این بیماری در شرایط حاد حمله قارچی کنترل ناپذیر میشود و سبب کاهش مقاومت و کاهش سیستم دفاعی درختان انجیر میشود .
در بعضی مواقع این لکه ها بر روی سطح میوه نیز ایجاد میشود که ضرری برای میوه ندارد و فقط سبب بدشکلی آن میگردد.

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری لکه برگی یا سرکوسپورایی درختان انجیر

استفاده از قارچ کش های مهم و موثر مانند بردوفیکس و کاربندازیم و استفاده از اکسی کلر استفاده از مس و استفاده از کاپتان برای کنترل و درمان این بیماری توصیه میشود.

۸_ بیماری قارچ بلایت درختان انجیر

همانطور که از نامش پیداست عامل این بیماری قارچ میباشد که در مقیاس بالای حمله ی این آفت مرگ درخت حتمی است . این بیماری باعث ترکیدگی میوه انجیر و  به وجود آمدن فضای رشد انواع بیماری میوه انجیر میشود .

روش کنترل،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری قارچ بلایت درختان انجیر

ابتدا شما باید با بریدن نقطه ی آلوده مقدار مقابله درخت با بیماری را کاهش دهید و علاوه بر آن نیز با ضدعفونی کردن محیط آلوده با محلول سفیدکننده میزان این بیماری را میتوانید کنترل کنید .

امتیاز شما post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *