ابیاری درختان

اصول و نحوه و روش ابیاری نهال و درخت ها چگونه انجام میشود ؟

یکی دیگر از نیاز های اساسی درختان هنگام رویش نیاز آن ها به آب است که همانند فتوسنتز و تنفس سلولی به آن نیازمند میباشد و باغداران برای رشد هر چه بیشتر نهال های خود در هر دوره رویش و میوه دهی درختان با آبیاری به روش های قطره ای و یا دیمی این نیاز درختان را تعمین میکنند حال ما میخواهیم در این مقاله با میزان اصلی و مورد نیاز هر درخت به مقدار این آب مورد بررسی قرار دهیم و در مورد آبیاری های دیمی و قطره ای کمی بیشتر بدانیم :

آبیاری چیست ؟

به میزان آب ورودی به خاک منطقه کشت در باغ یا باغچه که توسط باران که در روش دیمی مورد استفاده قرار میگیرد و یا به صورت دیمی که باغداران خود به صورت عملی این آبیاری را انجام میدهند میگویند و چرا که میزان ورودی هر مقدار از این آب به داخل خاک منطقه ی کشت بنا بر عملکرد درختان با هم متفاوت و قابل مقایسه میباشد .

آبیاری به درختان این امکان را میدهد که در آوند های چوبی و آبکشی خود شیره ی پرورده و خام امکان شریان داشته باشند و برگ های درختان توانایی و امکان فتوسنتز برای گذر زندگی خود را فراهم بکنند اما از آنجا که آب مایع حیات است درختان علاوه بر زندگی برگ های خود در هر منطقه ای از خود که دارای یاخته یا سلول زنده ای است نیازمند آب برای هم چرخه کربس خود و هم برای گلیکولیز خود نیازمند آب میباشد تا زندگی خود را بگذراند .

منطقه کوهستانی و انواع آبیاری :

مناطق کوهستان با توجه به ارتفاع بالایی که از سطح دریاهای آزاد دارند بیشتر از مناطق گرم و خشک و کمتر از مناطق شرجی مساعد به کشاورزی به صورت دیمی میباشند چرا که رطوبت هوا در این مناطق با توجه به شرجی بودن هوا امکان زندگی و حیات بالاتری نسبت به گرم و خشک و کوهستانی دارند اما در مناطق کوهستانی با توجه به تعادل بارش در هر منطقه به دلیل کوه های مرتفع امکان رشد مرکبات و درختانی که نیازمند آب نسبتا میانه ای میباشند وجود دارد اما این درختان نیز در مواقعی نیازمند آبیاری به صورت دستی توسط باغداران میباشد که به نسبت زحمت آبیاری کمتری را برای باغداران دارد .

آبیاری قطره ای در مناطق کوهستانی به دلیل ارتفاع این باغات هزینه های بالاتری در صورت ارتفاع بالا داشتن را برای باغداران متحمل میشود اما از آنجا که در دامنه ی کوه ها چاه ها و قنات فراوانی در جای جای کوهستان ها حفر شده این هزینه بالا نیز روز به روز کمتر میشود

منطقه شرجی و گرم و انواع آبیاری :

در مناطق شرجی که رطوبت هوا بالا است آبیاری کمتری و انواع درختان کمتری قابل کاشت میباشند زیرا به دلیل همسایگی این مناطق با دریا ها و ارتفاع کم آنها از دریا ها انواع درختان در این فشار هوا قابل کشت نمیباشند و باید در مناطقی از زمین که ارتفاع حداقل 500 متر بالا تر از سطح دریا است رشد بکنند انواعی از این درختان درختانی همچون گردو و زردآلو میباشند که به نسبت در مناطقی که فشار هم سطح با آب دریا دارند امکان رشد کمتری را دارا میباشند .

برای خرید نهال و استعلام قیمت فروش نهال گیلاس و خرید نهال گردو پایه رویشی و قیمت نهال بادام و قیمت فروش نهال گردو چندلر با کارشناسان شرکت یشیل نهال تماس بگیرید .

 منطقه گرم و خشک و انواع آبیاری :

مناطق گرم و خشک با توجه به اینکه هم آب زیر زمینی کمتری را دارا میباشد و نیز به دلیل آنکه بارش نیز کم است نسبتا رشد درختان بسیار نادر و مقاوم بالایی در این مناطق رشد میکنند زیرا هم به نسبت خاک این مناطق ماعدت برای رشد انواع مختلف درختان را ندارد و همچنین اینکه این مناطق از لحاظ آب فقیر است درختان توانایی برای  رشد در این مناطق را ندارند

منطقه های گرم و خشک از جمله مناطق کویری سالیانه بارش بسیار کمی دارند و از آنجا که چرخه کربنی درختان به آب نیاز دارد رشد درختان در این مناطق بسیار کم میباشد.

ابیاری قطره ای

ابیاری قطره ای

انواع آبیاری مورد نیاز برای هر درخت :

درختان با توجه به میزان آب برای رشد میوه هایش و رشد میانگین طولی و عرضی خودش به آب نیاز دارد و این رشد میوه و درختان در انواع مختلف میوه ها متفاوت میباشد باهم در این باره کمی بیشتر سخن بگوییم :

درختانی که میوه های آنها به صورت خشک شده مورد استفاده قرار میگیرند همچون گردو و بادام و پسته و بلوط… این درختان هم به صورت دیمی در مناطق مختلف مورد  کشت قرار میگیرند و هم به صورت قطره ای قابل کشت میباشند این درختان در سالیانه ی رشد خود در فصول پرورش خود با توجه به میزان رشد خودشان نیازمند آب متوسطی هستند زیرا برای رشد میوه یخود به نسبت دیگر درختان آب و یا رطوبت کمتری نیازدارند به همین سبب ابتدا با این درختان سخن را آغاز میکنیم اصول و نحوه و روش ابیاری نهال و درخت را بهتر است از نفرات با تجربه و کاربلد بپرسیم . یا برای درک و فهم اصول و نحوه و روش ابیاری نهال و درخت بهتر است از کارشناسان شرکت یشیل نهال مشاوره بگیریم .

درختان گردو چقدر آب در یک دوره ی رشد خود مصرف میکنند و آیا به صورت دیمی میتوان این نیاز را برطرف کرد ؟

درختان گردو انواع مختلفی دارد که به صورت های بذری و پیوندی و اصلاخح نژاد شده قادر به رشد نهالی خود در هر خاک قابل کشتی میباشند این درختان با توجه به رشد طولی بالایی که دارند در صورت رشد نهال به صورت بذری به آب فراوان دارند و این آبیاری را به صورت دیمی نمیتوان پاسخگو شد اما درختان اصلاح نژاد شده با توجه به اینکه رشد طولی درختان نصف درختان بذری و پیوندی است رشد و پرورش این درختان بسیار راحت تر در مکان هایی که امکان آبیاری دیمی دارد وجود دارد  درختان گردو با توجه به طول حداکثر 15 متری خود برای رشد خود تا به سنین بلوغ به آبیاری و توجه بالایی نیازمند هستند اما امروزه با مهندسی های ژنی که بر روی درختان انجام شده این  درختان قوت خود را برای رشد میوه ها و افزایش باروری خود استفاده میکنند و رشد طولی بالایی ندارند و کشاورزان و باغداران عزیز با حداقل میزان آبیاری میتوانند با این نهال های اصلاح نژاد شده بهترین و بیشترین باروری درختان گردو را داشته باشند

درختان پسته و بادام و نوع آبیاری آن ها در مناطق مختلف اقلیمی :

درختان پسته و بادام هر دو به نسبت آبیاری متفاوتی از هم نیازمند هستند زیرا برای رشد درخت پسته نیاز به زمینی اسیدی و نمکی است که باغداران باید به این توجه بکنند که این درختان با وجود آبیاری متوسطشان باز به دلیل وجود نمک در خاک و اسیدیته بالای خاک نیازمند آبیاری بالایی میباشند به همین سبب درختان پسته را توصیه میشود در کنار دریاچه های نمکی  کاشت بشوند و در روستاهای دارای خاک نمک دار ترجیح به کاشت درختان پسته زیاد است و همچنین کاشت این درختان در این منطقه باروری بالایی نیز خواهد داشت.

درختان بادام به نسبت گردو و پسته زحمت بالایی ندارد و کاشت و داشت و برداشت این درختان بسیار راحت تر از دیگر درختان همچون خودش میباشد و هم به صورت دیمی قابل کشت است و هم به صورت قطره ای اما درختان پسته با وجود کاشت در مناطق آبیاری دیکمی علاوه بر این آبیاری به آبیاری توسط خود باغدار در مناطق گرم میباشد زیرا خواستار آب زیادی میباشد .

ابیاری اصولی نهال میوه

ابیاری اصولی نهال میوه

انواع مرکبات :

درختان میوه مانند پرتقال و سیب و هلو …. نیاز بالایی به آبیاری دارند و به طور متوسط توانایی رشد به صورت آبیاری دیمی را ندارند و از آنجا که این درختان آب بالایی را مورد استفاده قرار میدهند باغداران عزیز باید آبیاری هفته ای و به طور میانگبن برای هر درخت بالغ و تازه کاشت حداقل 20 لیتر آب در هنگام آبیاری بدهند زیرا این درختان علاوه بر استفاده ی بالای خود برای رشد هر چه بیتشر و درشت تر شدن هر چه بیشتر نهال میوه های خود به آب فراوان نیازمند میباشند

در بین این میوه ها ،میوه هایی که آب فراوانی در هنگام رسیدن هم دارند علاوه بر آبیاری بالا به کوددهی شیمیایی بالایی نیاز دارند که محیط را برای حفظ آب در منطقه ریشه آماده بکنند تا ریشه تعامل 24 ساعته با آب را دارا باشد .

آبیاری انگور باید چه اصولی داشته باشد :

برای آبیاری درختان انگور باغداران عزیز باید محیطی به دور از علف های هرز را آماده بکنند و برای رشد هر نوع درخت انگوری در هنگام رشد در محیط رشد ریشه باید کوددهی مناسب از جمله کود آلی یا همان فضولات حیوانی را داشته باشند تا ریشه ی درختان انگور تعامل هر چه سریع تر با خاک را داشته باشند زیرا این درختان خودشان مقاومت پایینی در هر شرایط کاشت بذری و اصلاح نژادی دارند پس نگهداری و حفظ سلامت این درختان به نسبت سخت تر است در هنگام کاشت این درختان باید یک روز قبل از کاشت محیط را نم دار و در گودالی عمیق و در فصل مناسب کشت این نهال ها کاشته شوند تا به قولی درختان زودتر خودشان را بگیرند و با رشد خود ساقه تنومندی را  ایجاد بکنند . درختان انگور با توجه به باردهی بعد چند از سال از کاشت خود در سال های ابتدایی فقط برای رشد ساقه ی خود نیازمند آبیاری میباشند به همین سبب این درختان همان درختان قابل کشت در منطقه ی آب و هوایی مختلف است و امکان آبیاری و جوابدهی به صورت دیمی در این درختان بالا است .

درختان انگور با هر ژنوتیپی که دارد حدودا هر ماه 3 بار نیازمند آبیاری میباشند و در هر آبیاری میتوان آبی به مقدار 15 لیتر به ریشه هر درخت انگور برسد برایش کافی است تا رشد مناسب سالیانه ی خود  را داشته باشد .

آبیاری درختان در منطقه ای که میزان خاک شنی آن بالاتر است چگونه است ؟

در منطقه هایی که میزان فاصله ی ذرات تشکیل دهنده ی خاک بسیار بالا است حفظ آب در این مناطق نیز بسیار سخت تر و آبیاری باید بسیار بالا باشد تا ریشه درختان خشک نشوند به همین سبب توصیه میشود که درختان آب دوست را در این مناطق کاشت نکنید و یا در صورت تمایل به کاشت حتما خاک این مناطق را مورد آزمایش قرار دارده و درشرایطی با کمی خاک رس مخلوط بکنید زیرا این تخلخل ایجاد شده در خاک بسیار برای اندام حیاتی درختان مهم میباشد و در صورت توجه نکردن به این نکته مطمئن باشید که اگر در سال اول درختتان خشک نشده باشد حتما در سال دوم یا سوم درختانی خشک شده ای خواهید داشت و چرا که این اتفاق  زحمات شما را به باد میدهد

نهالستان یشیل نهال :

نهالستان یشیل نهال یکی از نهالستان های باتجربه و قدیمی این مرز و بوم میباشد که تماما دارای محصولات اصلاح نژاد شده و مهندسی ژن شده میباشد که این این اتفاق باعث افزایش بهره وری درختان چه از لحاظ عمر مفید و چه از لحاظ باروری است که به باغداران این امکان را میدهد که نهال هایی با باردهی از همان سال اول کشت را دارا باشند و در هر سال رشد و رسیدن به سن بلوغ همه ساله افزایش بار داشته و درختی بالغ و پربار را دارا باشند نهالستان یشیل نهال تمامی نهال های خود را به صورت گلدانی خدمت مشتریان عزیز ارائه میکند که در پی اصلاح خاک منطقه ی کشت خود میتوانید با مقیاس قرار دادن خاک ارسالی از طریق نهالستان خاک خود را برای داشتن یک باغی بهتر اصلاخ و تغییر بدهید تا باروری درختان بالا و درختانی سالم را داشته باشید . همه نوع ارقام نهال ارسالی از نهالستان در صورت خرید نهال های اصلاح نژادی تماما دیرگل و زودبازده میباشند که این اتفاق سبب ایجاد یک درختی مقاوم در برابر یخبندان زمستانی و باران ها و بادهای بهاری مشود و به درختان کمک میکند که بارخود را به سببب این اتفاق به صورت نارس نریزند و باردهی بالایی را داشته باند . نهال های اصلاح نژادی تغییر ژنوتیپی نهالستان یشیل نهال مقاوم به سرما و گرمای شدید هستند که به نسبت درختان بذری مقاومت بالاتری را دارا میباشند .

نحوه ی ارسال بار از نهالستان یشیل نهال :

بهترین روش کاشت نهال نوین کاشت نهال های اصلاح نژادی است که به پاس خرید و اطمینان شما مشتریان محترم و زحمات چندساله ی مهندسان کشاورزی نهالستان یشیل نهال نهال هایی با کیفیت و کیمیت بالا به بازار فروش عرضه کرده است نهالستان قرین بر دو دهه است که نهال های ارسالی به مشتریان عزیز را به دلیل هزینه ی کم و پایین و ارسال سریعشان از طریق باربری اتوبوس های ترمینال به صورت بسته های پستی ارسال میکند اما اگر مشتریان این روش ارسال را ترجیح ندهند میتوان از طریق پست یا تیپاکس بارهای خود را تحویل بگیرند شما نیز برای داشتن نهال های اصلاح نژاد شده میتوانید با نهالستان یشیل نهال تماس گرفته و با مشاوران محترم این مجموعه ارتباط حاصل فرمایید و راهنمایی های لازم برای کاشتی بهتر را از این مشاوران مجرب آموخته و در صورت خرید اقدامات لازم را انجام دهید

امتیاز شما post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *