تاثیر گذاری نمک بر رشد نهال گردو  و گیاهان ؟

ایا شوری خاک در رشد درختان گردو موثر است ؟
راهکار های اساسی برای رفع شوری خاک چیست؟

در این مقاله بر چگونگی تاثیر نمک بر خاک و رشد نهال گردو پرداخته شده است تاثیر نمک بر رشد نهال و گیاهان و خاک بدین ترتیب میباشد که :
یکی از شرایط کاشت نهال گردو کیفیت و میزان املاح و آب و کود و نمک موجود در خاک میباشد که در صورت زیاد بودن میزان نمک در خاک میتواند باعث ایجاد پوسیدگی هایی در سطح ریشه ها و از بین رفتن لایه ی آندودرم هم ریشه و هم ساقه در خت در هر سنی از رشد بشود و از این جهت در هنگام کاشت نهال و رشد درختان باید حداقل هر سه سال یکبار میزان این نمک و املاح مورد آزمایش قرار بگیرد .همانطور که میدانید زیاد بودن املاح و نمک و کود های شیمیایی در طول زمان نه تنها باعث کاهش روند رشد درختان میشود بلکه باعث این میشود که درختان طول عمر کمتری را داشته باشند و از زندگی آنان  و دوران باردهی آنان کاهش میدهد و مسلما این امر باعث کاهش زندگی طبیعی یک درخت گردو میشود.

نمک و تاثیرات آن بر روی رشد و رویش و باردهی و عمر درختان گردو :

افزایش اسیدیته ی خاک باعث کاهش باروری و طول عمر زندگی درختان میوه و گردو میشود و از انجا که با افزودن نمک به خاک اسیدیته ی خاک را افزایش میدهد باعث این میشود که درختان گردو و میوه ی شما از لحاظ سلامت اندام رشدی کاهش پیدا بکنند

در بسیاری از ژنوتیپ های درختی سازگاری با انواع اسیدیته ها وجود ندارد و با کاشتن درخت در خاکی که اسیدیته ی خاک پایین میباشد یعنی پی اچ خاک پایین و اسیدی بودن خاک بالا است زندگی بعضی از انواع درختان به خطر می افتد . از قدیم الایام این تفکر اشتباه که زندگی درختان در اسیدیته و نمک خاک زیاد بالاست وجود دارد اما یک دهه است که این تفکر رو به انقراض بوده و تفکر نوین این را می گوید که میزان رشد هر درختی در اسیدیته و نمک خاصی باید انجام شود زیرا اگر در سالیان ابتدایی با انباشت کم این عنصر نافلزی در اندام های گیاه باعث از بین رفتن آن نشود حتما در آینده ای نه چندان دور باعث از بین رفتن آن اندام ها و نمک سودی شدن آنها و رفته رفته ازبین رفتن اندام هایی که نمک انباشت دارند میشود .

برای رشد هر درختی میزان مناسبی نمک موجود در ریشه نیاز است زیرا که با این مقدار نمک موجود در خاک سهولت عمل برای اندام های گیاه به وجود آمده و رشد سریع تری خواهد داشت .

آیا در هنگام کوددهی خام نمک وارد خاک کاشت میشود:

نزدیک به یک قرن است که کوددهی خاک باغ ها به صورت عامیانه بالا رفته و حاصلخیزی خاک مناطق کشت نیز بالا رفته است و چرا که این امر باعث افزایش باروری درختان از جمله گردو گردیده است اما اما با گذر زمان و افزایش این مقدار کوددر سال به تدریج باعث ازبین رفتن ریشه گیاهان گشت کشاورزان نیز در پی پیدا کردن علل این اتفاق خاک منطقه ی کشت خود را مورد آزمایش قرار داده و متوجه این اتفاق شده اند که با شسته شدن کود در اثر آبیاری و باران ها از جمله باران های اسیدی نمک موجود در کود های آلی در همان منطقه باقی می مانند و با افزودن همه ساله ی این کود به خاک نمک بالایی وارد خاک کشت شده است و در پی ایجاد تعادل نیز با کاشت گیاهان زراعی از نمک خاک موجود در خاک کاسته و باز محیطی کمی با سدیم برای درختان گردوی خود ایجاد کرده اند تا به آن زمان این تفکر اشتباه وجود داشت که هر سال باید میزان نک و کود خاک را بالاییریم تا باروری و رشد درختان گردو نیز بالا برود اما در دهه ی اخیر کشاورزان و باغداران عزیز در پی تصحیح این تفکر با مشاهدات خود و آزمایش خاک منطقه ی کشت خود هم در امر افزایش محصول در بازار کمک کرده و نیز توانستند که خاک حاصلخیزی در منطقه ی اقلیمی خود ایجاد بکنند.

شوری خاک محل کاشت نهال آیا نمک موجود در خاک همان نمک مورد نیاز گیاه میباشد :

نمک یا همان سدیم کلرید یک ترکیب عنصری اسیدی میباشد که میتواند باعث افزایش پی اچ خاک شود و چنانچه با افزودن این ترکیب عنصری به خاک و افزایش میزان این ترکیب در خاک مضرات و فایداه هایی برای درختان و گیاهان زراعی به وجود می آید بیایید کمی بیشتر با این موضوع آشنا شویم :

نمک یا همان سدیم کلرید متشکل از دو عنصر سدیم و کلرمباشد که  سدیم یک نافلز گروه اول منلدلیف و جزو عناصر قلیایی میباشد  و کلر نیز از جمله ی عناصر گروه 17 یا همان هالوژن ها میباشد که دارای بار منفی است و در هنگام برخورد با آب با وجود اینکه در آن قطبیت ایجاد شده و در آن حل میشود اما این حل شدن باعث جریان حرکت نمک در خاک نشده و نمک با آب در همان منطقه ی خاکی باقی مانده و حتی میزان اسیدیته در هنگام باران های اسیدی خاک را بالا میبرند که مضر برای رشد گیاه است

آیا شوری خاک در رشد درختان گردو موثر است :

درختان گردو با وجود اینکه به میزان کمی از نمک برای حرکت شیره ی پرورده در آوند های خود نیازمند است اما با افزایش این عنصر در خاک و به تدریج در شیره پرورده و خام درختان رفته رفته این آوند ها در اثر افزایش اسیدیته حل شده و به جای سیلیسی شدن رو به نمک سود شدن رفته و در واقع سوختنی در اثر افزابش این عنصر در آوند درختان پیش می آید که این یک فاجعه در امر رشد درختان میباشد و باید کشاورزان عزیز در هنگام کاشت ابتدا میزان این عنصر موجود در خاک را سنجیده و در صورت کم بودن در مکانی به صله ی یک متری از ریشه ی درختان گردو به اندازه ی 250 گرم نمک را با خاک قاطی کرده و در هنگام آبیاری سعی بکنند که میزان آب ورودی به آن منطقه بالا باشد تا تعامل ریشه ی درختان با خاک بالا برود وهمچنین میتوانند در هنگام کوددهی با مخلوط کردن حداکثر یک یا دو کیلو نمک به کود مودرد نظر و شخم زنی نمک دهی و کوددهی بسیار عالی به درختان گردوی خود داشته باشند .

کاهش دادن شوری خاک چگونه شوری خاک را کاهش دهیم :

درختان مختلفی در میزان نمک ها و اسیدیته خاک مختلف توانایی زندگی دارند اما در مواقعی این میزان نمک و شوری خاک به قدری است که دیگر ریشه درختان دیگر با خاک قابلیت ایجاد تعامل را ندارند یکی از این درختان که در زمان افزایش بیش از حد نمک در خاک و در واقع افزایش شوری خاک دیگر قادر به افزایش رشد طولی و عرضی نمیباشد درختان گردو است که در این مقاله با روش تصحیح نمک خاک این درختان آشنا میشوید :

در بسیاری از مواقع نمک موجوددر خاک چه از طریق افزایش نمک به صورت مستقیم توسط کشاورزان و چه از طریق باران های اسیدی و همچنین چه از طریق افزایش شوری خاک به وسیله ی ادرار حیوانات و کودهای آلی که همان فوضولات حیوانی میباشد میزان شوری خاک بالا میرود در بسیاری از مواقع کشاورزان عزیز در پی کاهش این نمک در خاک دست به افزایش خاک بدون املاح و غیر قابل کشت به خاک زراعی خود میزنند که یک اشتباه بسیار بزرگ در امر اصول کاشت میباشد با توجه به اینکه اگر این میزان افزودن خاک غیر حاصلخیز به خاک اگر بالا باشد از میزان حاصلخیزی خاک نیز میکاهد شما با دستان خود در حال از بین بردن خاک و باغ خود میباشید اما اگر اصل کار را بدانید با کمی زحمت درختان خود را از دستان مرگ حتمی مطمئنا نجات خواهید داد برای کاهش شوری خاک باغ و باغچه به روش های مختلف میتوان عمل کرد یکی از این روش ها افزودن کود قلیایی به خاک است که باعث کاهش میزان اسیدیته و نمک خاک باغ و باغچه ی شما میشود اما توصیه ی ما برای کاهش میزان نمک موجود در خاک باغچه کاشت سبزیجات نمک خواه و نمک دوست میباشد که با گذشت یک دوره کاشت اصولا نمک خاک به حالت عادی برمیگردد اما زمانی که کود های قلیایی نیز پاسخگوی این مقدار اسیدیته خاک نباشد شما میتوانید با کاشت درختان نهالی چندساله و نمک دوست در باغ خود از میزان نمک خاک کاسته و بعد از کاهش نمک خاک نهال های به قولی برای رفع نمک را از باغ خود بردارید البته ما با بردین این درختان موافق نیستیم زیرا درختانی مانند پسته که برای اینکار استفاده میشوند میتوانند به صورت دستی نیز نمکشان را فراهم نمود و نهال پسته ی عالی در باغ خود نیز داشت پس اگر برای اینکار از نهال پسته استفاده نمودید توصیه میشود که اصول کاشت نهال ها را در صورت تمایل به حفظ و رشد درختان داشتید جدی بگیرید و در فضایی درست و مناسب کشتد و رشد درختان پسته در نظر داشته باشید .

اما راهکار اساسی برای رفع شوری خاک منطقه ی کشت درختان چیست؟

1:در پی عادی سازی و سهولت عمل کشاورزان محترم کودهای شیمیایی برای رفع شوری یا همان کود کلسیزن اسپانیایی به وجود آمد که کشاورزان و باغداران محترم در پی کاهش شوری خاک با خرید این کود و افزودن این کود به مخلوط کود آلی و یا در صورت بسیار زیاد بودن نمک با افزودن خالی این کود به خاک  کشت و به خصوص محیط گودال کشت نهال های خود باعث شسته شدن این نمک و از بین رفتن شوری ناخواسته ی این نمک در خاک کشت خود بشوند .

2:کشاورزان به دلیل هزینه ی بالایی که با خرید این کود خارجی و وارداتی بر آنها تحمیل میشد به صورت کلاسیک و سنتی با انجام آزمایشات کشاورزی به این نتجه رسیدند که با افزودن گوگرد ارگانیک به خاک شور خود در پی افزودن دو دوره این عنصر به خاک شوری خاک کشت کاهش یافته و درختان خود را نجات میدهند اما این گوگرد ها نیز تاثیرات منفی در صورت افزودن بیش از حد به خاک بر باغ کشاورزان وارد میکرد پی در پی این امر کارخانه گوگرد به دنبال درخواست کشاورزان گوگرد ارگانیک و بی ضرر کشاورزی را تولید نمود که کشاورزان و باغداران در منطقه ی کشت بسیار شور بتوانند با کاشت نهال های حساس به اسیدیته ی خاک از هر میوه ای بهره برداری بکنند .

استفاده از گوگرد ارگانیک برای از بین بردن شوری خاک:

استفاده کردن از گوگرد ارگانیک برای خاک نه تنها مضراتی نداشت بلکه اثرات مثبت فراوان دیگری نیز به دنبال داشت چرا که گوگرد ارگانیک دارای عنصر گوگرد بوده و در عین حال از گوگرد محلول سولفات گوگردی که قابل جذب کلسیم محلول و قابل جذب مواد آلی ارگانیک منگنز منیزیم آهن فسفر سولفید گوگرد و غیره بهره می برد و در نتیجه میتواند شرایطی برای تغذیه و به قولی مواد غذایی ایجاد بکند .

و علاوه بر این امر با افزودن گوگرد ارگانیک به خاک کشت منطقه ی مورد نظر با توجه به سه فاکتور آب و دما و هوا و همچنین  با توجه به واکنش مخصوص  به تولید اسید سولفوریک رقیق پرداخته و در نتیجه  خاک مورد نظر ph خاک مورد نظر میزان اسیدیته ی خاک منطقه ی کشت شما  کاهش پیدا کرده و میزان شوری خاک کاهش پیدا کرده و حالت اسیدی و قلیایی خاک تماما به حالت مورد نظر و نیاز خاک تبدیل می گردد.

البته این را در نظر داشته باشید که میزان کمی از نمک برای از بین بردن بعضی بیماری های گیاهی که توسط قارچ ها برای درختان ایجاد میشود مورد نیاز است چرا که بسیاری از قارچ هایی که بیماری های ریشه ای گیاهان را به وجود می آورند در محیطی اسیدی نمیتوانند زندگی بکنند و این امر که کاهش بسیار زیاد نمک خوب است یک تفکر اشتباه تلقی میشود زیرا با کاهش میزان اسیدی و شوری خاک بیماری های خاک نیز افزایش یافته و حشرات مضر برای درختان در خاک افزایش یافته و چرا که باز کم بودن  نمک نیز باعث  کاهش رشد درختان میشود برای اینکه یک خاک درست برای رشد داشته باشید نه باید از کمبود و یا از زیاد بودن یک عنصر در خاک چشم پوشی بکنید چرا که این کاهش مقدار یا افزایش مقدار عنصر برای درختان حتی به میزان کم میتواند تاثیر بدی داشته باشد .

نهالستان یشیل نهال : برای خرید نهال و استعلام قیمت فروش نهال بادام و خرید نهال گردو با کارشناسان شرکت یشیل تماس بگیرید .

نهالستان یشیل نهال یکی از نهالستان های نوین کار کشور عزیزمان ایران میباشد که با داشتن آزمایشگاه های کشاورزی در پی تسهیل و تصحیح عملکرد نهال های مختلف دست به تغییرات ژنتیگی نهال های درختان زده و باعث شده است که امروزه نهال هایی اصلاح نژاد شدهد در بازار فروش وجود داشته باشد که به طوری باعث بهبود عملکرد و رشد درختان مخلف بشود  نهال هایی نهالستان یشیل نهال کاملا اصلاح نژادی و پایه رویشی رشد و پرورش یافته اند که این امر باعث شده است که نهال هایی زودبازده و دیرگل خدمت باغداران عرضه بشود و با اصلاحات جدید روی رمزه های ژنی نهال های مختلف اصلاح نژادی نهال هایی پربار از همان سال اول در باغ شما کشاورزان و باغداران عزیز رشد بگند و شاهد باروری نهال ها از همان سال اول کشت باشید . اصلاحات نژادی نهالستان یشیل نهال باعث شده است که نهال ها مقاومت بالایی در برابر بیماری  های گیاهی و خاکی و همچنین مقاومت بالایی  در برابر سرما و گرمای شدید از خود نشان بدهند

 نحوه ارسال بار از نهالستان و خزانه یشیل نهال :

نهالستان یشیل نهال همه ساله با ارسال بار از طریق باربری اتوبوس های ترمینال در خدمتگذازی مشتریان گرامی حاضر در عرصه ی بازار بوده است اما اگر رغبتی برای ارسال بار از این طریق از طرف خریداران عزیز صورت نپذیرد نهالستان یشیل نهال  بار مشتریان را به صورت بسته های پستی از طریق پست یا تیپاکس و یا در صورت زیاد بودن بار از طریق وانت بار ها را ارسال مینماید .

امتیاز شما post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *